BĂNG CASSETTE BONEY M. ‎– STAR FESTIVAL – DADDY COOL

BĂNG CASSETTE BONEY M. ‎– STAR FESTIVAL - DADDY COOL

BĂNG CASSETTE BONEY M. ‎– STAR FESTIVAL – DADDY COOL

1

Nhãn băng: GEMA STEMRA BIEM

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1986

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE BONEY M. ‎– STAR FESTIVAL – DADDY COOL

Tracklist

Daddy Cool                              3:26

A Woman Can Change A Man  3:34

Rasputin                                  3:40

Boonoonoonoos                       4:37

Bye Bye Bluebird                     4:47

Motherless Child                     5:00

Rivers Of Babylon                    3:59

Bahama Mama                         3:16

Oceans Of Fantasy                    3:17

Plantation Boy                         4:58