BĂNG CASSETTE CA TRÙ, HÁT Ả ĐÀO

BĂNG CASSETTE CA TRÙ, HÁT Ả ĐÀO

BĂNG CASSETTE CA TRÙ, HÁT Ả ĐÀO

1

Nhãn băng: HG 105

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: ?

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE CA TRÙ, HÁT Ả ĐÀO

Tracklist

Side A

 1. Hồng hồng tuyết tuyết (hát nói)
  Thơ: Dương Khuê
  Người hát: Quách Thị Hồ
 2. Truyền thống Việt Nam (điệu Bắc phản)
  Thơ: Chu Hà        
  Người hát: Thu Hương
 3. Xuân không tuổi (hát nói)
  Thơ: Xuân Thuỷ  
  Người hát: Kim Dung
 4. Tiếng đàn dương tranh (điệu thiết nhạc)
  Thơ: Khuyết danh
  Người hát: Kim Đức
 5. Nước chảy đôi dòng (điệu Huê tình)
  Thơ: Khuyết danh
  Người hát: Kim Dung
 6. Giọng hãm
  Thơ: Khuyết danh
  Người hát: Nguyễn Thị Phúc
 7. Tỳ bà hành
  Thơ: Bạch Cư Dị  
  Lời dịch: Pham Huy Vinh        
  Người hát: Quách Thị Hồ

Side B

 1. Chí nam nhi (hát nói)
  Thơ: Nguyễn Công Trứ  
  Người hát: Quách Thị Hồ
 2. Chơi Hồ Tây (hát nói)
  Thơ: Nguyễn Khuyến    
  Người hát: Kim Đức
 3. Hát giai hát ru
  Thơ: Nguyễn Công Trứ  
  Người hát: Thu Hương
 4. Gặp xuân (hát nói)
  Thơ: Tản Đà – Nguyễn Khắc Hiếu
  Người hát: Kim Dung
 5. Gió lọt mành hoa (trích đoạn)
  (Nhịp ba cung bắc)
  Thơ: khuyết danh 
  Người hát: Nguyễn Thị Phúc
 6. Ba mươi sáu giọng
  Thơ: khuyết danh
  Người hát: Kim Dung
 7. Chầu Văn: Trích văn quan Hoàng Triệu
 • Phần nhạc đệm:
  • Đàn dây: Phó Đình Kỳ, Chu Văn Du
  • Trống chầu: Ngô Linh Ngọc, Trịnh Tuấn Khải