Người từ cõi chết trở về, băng cassette cải lương tâm lý xã hội

băng cassette cải lương, Người từ cõi chết trở về

Người từ cõi chết trở về, băng cassette cải lương tâm lý xã hội

130.000

Cải lương: Người từ cõi chết trở về

Định dạng : Băng cassette, cassette tape

Nhãn băng: C.DIC Audio

Số lượng: 1 băng (tape)

Thể loại: Cải lương tâm lý xã hội

Chất lượng : Mới (New)

Phát hành: 5-9-1994

Nơi sản xuất : Việt Nam (Made in Vietnam)

Mô tả sản phẩm

Người từ cõi chết trở về, băng cassette cải lương tâm lý xã hội

Người từ cõi chết trở về, băng cassette

Cuốn băng cassette mới, vỏ băng và dây băng còn mới, băng rất hiếm

Âm thanh to, rõ, phát hành năm 1994

băng cassette cải lương, Người từ cõi chết trở về

băng cassette cải lương, Người từ cõi chết trở về

băng cassette cải lương, Người từ cõi chết trở về

Người từ cõi chết trở về, cải lương tâm lý xã hội

Người từ cõi chết trở về, cải lương tâm lý xã hội

Người từ cõi chết trở về, cải lương tâm lý xã hội, danh sách bìa bên trong băng

Vở cải lương tâm lý xã hội : Người Từ Cõi Chết Trở Về rất hay và đặc sắc

Tác giả : Hoàng Ngọc

Nghệ sĩ: Vũ Linh, Linh tâm, Bảo Chung, Tài Linh, Thanh Hằng, Hồng Nga, Tâm Tâm, Kim Nhung

Thành phần diễn viên:

Vũ Linh trong vai THÀNH

Linh tâm_LIÊM

Bảo Chung_TRUNG

Tài Linh_LOAN ANH

Thanh Hằng_KIỀU TRANG

Hồng Nga_Bà VINH

Tâm Tâm_SEN

Kim Nhung_TUYẾT

 

Bộ văn hóa thông tin

Công ty XNK & Phát Triển Văn Hóa

C.DIC AUDIO