Băng cassette CẢI LƯƠNG, HÀI, TƯ ẾCH ĐI DU LỊCH

Băng cassette CẢI LƯƠNG, HÀI, TƯ ẾCH ĐI DU LỊCH

Băng cassette CẢI LƯƠNG, HÀI, TƯ ẾCH ĐI DU LỊCH

1

Nhãn băng: SaiGon Audio

Thể loại: cải lương

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 1991

Mô tả sản phẩm

Băng cassette CẢI LƯƠNG, HÀI, TƯ ẾCH ĐI DU LỊCH

Băng cassette CẢI LƯƠNG, HÀI, TƯ ẾCH ĐI DU LỊCH

 

  • NAM NGHỆ SĨ:

VĂN CHUNG vai TƯ ẾCH

BẢO QUỐC – BA VUI

PHI THOÀN – ÔNG LÂM

ĐĂNG QUANG – CHỦ QUÁN

ĐỨC HÙNG – PHÚ + ĐỨC

  • NỮ NGHỆ SĨ:

HỒNG NGA – VỢ TƯ ẾCH

MAI LAN – VỢ BA VUI

TÔ KIỀU LAN – THIẾM SÁU

THANH HẰNG – BÀ NĂM

PHƯỢNG HẰNG – CON HAI

THÙY TRANG – CON BA

THANH TRÚC – CON BÉ

HẢI PHƯỢNG – CON HẠNH

  • BAN NHẠC CỔ:

VĂN GIỎI – GHITA

BA TU – KÌM

NGỌC TUẤN – TRANH

  • ÂM NHẠC : TRƯƠNG MÌNH CHÂU