Cải lương HÀN MẠC TỬ, băng cassette mới, new cassette tape, băng phát hành 1989

Băng cassette cải lương HÀN MẠC TỬ

Cải lương HÀN MẠC TỬ, băng cassette mới, new cassette tape, băng phát hành 1989

1

Nhãn băng: SaiGon AUDIO

Thể loại: Cải lương

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: Mới (New)

Phát hành: 1989

Mô tả sản phẩm

Cải lương HÀN MẠC TỬ

băng cassette mới, new cassette tape

Băng cassette cải lương, HÀN MẠC TỬ

Soạn giả: VIỄN CHÂU

Năm phát hành 1989

NAM NGHỆ SĨ:
TRỌNG HỮU vai Hàn Mạc Tử
PHƯƠNG GIANG – Bác Sĩ Tùng
BẢO QUỐC – Ông Tham
PHÚ QUÝ – Cậu Phú

NỮ NGHỆ SĨ:
PHƯỢNG LIÊN vai Mộng Cầm
THOẠI MIÊU – Hồng Sương
LINH HUỆ – Mai Đình
PHƯƠNG HỒNG THỦY – Thu Cúc
THOẠI MỸ – Y Tá Lan

CỔ NHẠC
VĂN GIỎI : Guita
VŨY CHỔ : Tranh
KIM NGUYÊN : Violon
TÂN NHẠC : ĐỨC PHÚ