BĂNG CASSETTE CẢI LƯƠNG HOA MỘC LAN

BĂNG CASSETTE CẢI LƯƠNG HOA MỘC LAN

BĂNG CASSETTE CẢI LƯƠNG HOA MỘC LAN

130.000

Nhãn băng: Viet Nam

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: ?

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE CẢI LƯƠNG HOA MỘC LAN

Minh Vương – Lệ Thuỷ – Kim Ngọc – Hồng Nga – Lệ Thu – Tài Bửu Bửu – Hoàng Giang – Phi Thoàn – Nguyên Hạnh