BĂNG CASSETTE CẢI LƯƠNG TÂM LÝ XÃ HỘI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐAU KHỔ

BĂNG CASSETTE CẢI LƯƠNG TÂM LÝ XÃ HỘI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐAU KHỔ

BĂNG CASSETTE CẢI LƯƠNG TÂM LÝ XÃ HỘI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐAU KHỔ

1

Nhãn băng: Trung tâm Băng nhạc Quê Hương

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1995

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE CẢI LƯƠNG TÂM LÝ XÃ HỘI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐAU KHỔ

Tác giả: Kinh Châu

Vũ Linh      vai     Tài

Ngân Giang          Thanh

Linh Tâm              Điền

Tài Linh                Linh

Diễm Ngọc           Hằng

Ngọc Hà               Bà Tín

Tô Kiều Anh         Bà Cẩm

Bé Trung              Bé Trung

Bình Tinh             Bé Mẫn