Băng cassette cải lương, Người từ cõi chết trở về, Cải lương tâm lý xã hội, băng cassette cải lương

băng cassette cải lương, Người từ cõi chết trở về

Băng cassette cải lương, Người từ cõi chết trở về, Cải lương tâm lý xã hội, băng cassette cải lương

130.000

Cải lương: Người từ cõi chết trở về

Định dạng : Băng cassette, cassette tape

Nhãn băng: C.DIC Audio

Số lượng: 1 băng (tape)

Thể loại: Cải lương tâm lý xã hội

Chất lượng : Mới (New)

Phát hành: 5-9-1994

Nơi sản xuất : Việt Nam (Made in Vietnam)

Mô tả sản phẩm

 

Băng cassette cải lương, Người từ cõi chết trở về, Cải lương tâm lý xã hội

  • Băng cassette gốc, băng mới chưa sử dụng, phát hành 1994

Tác giả : Hoàng Ngọc

Nghệ sĩ: Vũ Linh, Linh tâm, Bảo Chung, Tài Linh, Thanh Hằng, Hồng Nga, Tâm Tâm, Kim Nhung

Thành phần diễn viên:

Vũ Linh trong vai THÀNH

Linh tâm_LIÊM

Bảo Chung_TRUNG

Tài Linh_LOAN ANH

Thanh Hằng_KIỀU TRANG

Hồng Nga_Bà VINH

Tâm Tâm_SEN

Kim Nhung_TUYẾT

băng cassette cải lương, Người từ cõi chết trở về

băng cassette cải lương, Người từ cõi chết trở về

băng cassette cải lương, Người từ cõi chết trở về

Người từ cõi chết trở về, cải lương tâm lý xã hội

Người từ cõi chết trở về, cải lương tâm lý xã hội

Người từ cõi chết trở về, cải lương tâm lý xã hội

Bộ văn hóa thông tin

Công ty XNK & Phát Triển Văn Hóa

C.DIC AUDIO