BĂNG CASSETTE CHA YÊU

cha yêu

BĂNG CASSETTE CHA YÊU

1

Nhãn băng: Phương Nam Film

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Như mới

Năm: 1998

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE CHA YÊU

 1. Lời giới thiệu – Đông Quân & Mai Trinh
 2. Papa (P. Anka) – Xuân Khôi
 3. Cha yêu (Quốc Vượng) – Lam Trường
 4. Tình cha (Minh Châu) – Cẩm Vân & Khắc Triệu
 5. Nhớ cha (Đỗ Quang) – Bằng Kiều & Thế Hệ Mới
 6. Daddy’s home (C. Richard) – Trung Kiên & Xuân Khôi

Nhạc đệm:

 1. Papa
 2. Cha yêu
 3. Tình cha
 4. Nhớ cha
 5. Daddy’s home