Băng cassette Chế Thanh & Hương Lan, Tình hững hờ

Băng cassette Chế Thanh & Hương Lan

Băng cassette Chế Thanh & Hương Lan, Tình hững hờ

1

Nhãn băng: HSD

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Chế Thanh & Hương Lan, Tình hững hờ

Băng cassette Chế Thanh & Hương Lan

Phát hành năm 2000

Mặt A

A1. Bông lục bình (Hà Phương) – Hương Lan

A2. Mưa bong bóng (Lý Dũng Liêm) – Chế Thanh

A3. Đêm chia xa (Quốc Dũng) – Hương Lan

A4. Tiền và lá (Lý Dũng Liêm) – Chế Thanh

A5. Mẹ của tôi (Tô Thanh Tùng) – Hương Lan

 

Mặt B

B1. Tình ngoại (Vinh Sử) – Chế Thanh

B2. Tình hững hờ (Thanh Sơn) – Hương Lan

B3. Sông quê (Đinh Trầm Ca) – Chế Thanh

B4. Đây thôn vĩ dạ (Võ Tá Hân) – Hương Lan

B5. Chiều nước lũ (Vinh Sử) – Chế Thanh