Băng cassette Chuyện trầu cau, Rạng Đông cassette tape

Băng cassette Chuyện trầu cau

Băng cassette Chuyện trầu cau, Rạng Đông cassette tape

90.000

Nhãn băng: Rạng Đông

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Chuyện trầu cau, Rạng Đông cassette tape

Băng cassette Chuyện trầu cau

Phát hành năm 2000

Tác giả: Thanh Hoàng

Hồng Vân ….. Bà ngoại Châu

Hoài Linh ….. Tư xích lô

Ngọc Trinh …..  Châu

Kim Xuân ….. Mẹ Châu

Cát Phượng ….. Bà Mai

Anh Vũ ..… Quan Ba

Hoàng Mập ..… Lính lệ