Băng cassette Dân ca Việt Nam 3, Hát ru

Băng cassette Dân ca Việt Nam 3

Băng cassette Dân ca Việt Nam 3, Hát ru

140.000

Nhãn băng: SaiGon audio

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Dân ca Việt Nam 3, Hát ru

Băng cassette Dân ca Việt Nam 3

Phát hành năm 1992

Mặt A

A1. Nói thơ Vân Tiên và hát ru Nam Bộ – Nhã Phương

A2. Hát ru con (Khống Mí Nhủa) (Dân ca H’Mông – Hà Giang) – Ngọc Yến

A3. Hát ru Bắc Bộ – Mạnh Khang

A4. Hát ru Bắc Bộ – Ái Xuân

A5. Hát ru (Noọng Nòn) (Dân ca Tày – Hải Ninh) – Kim Yến

A6. Lời ru sau cơn giông (Dân ca ÊĐê – Đak Lak) – Ngọc Sơn

 

Mặt B

B1. Hát ru Thừa Thiên – Huế – Vân Khanh

B2. Hát ru Thừa Thiên – Huế – Diệu Đức

B3. Hát ru Nam Trung Bộ – Bích Hường

B4. Hát ru Nam Bộ – Bích Phượng

B5. Hát ru Nam Bộ – Đào Đức

B6. Hát ru Nam Bộ – Ngọc Sơn – Ngọc Ánh