Dân ca Việt Nam, lý qua cầu, băng cassette dân ca

Băng cassette Dân ca Việt Nam, lý qua cầu

Dân ca Việt Nam, lý qua cầu, băng cassette dân ca

160.000

Nhãn băng: SaiGon audio

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Dân ca Việt Nam, lý qua cầu, băng cassette dân ca

Băng cassette Dân ca Việt Nam, lý qua cầu

Phát năm năm 1992

Mặt A

A1. Lý qua cầu (Cao Văn Lý) – Bích Phượng

A2. Lý cây bông (Dân ca Nam Bộ) Trần Kiết Tường – Bảo Minh

A3. Con chim manh manh (Trần Kiết Tường) – Nhất Sinh

A4. Lý bụi chuối (dân ca Nam Bộ) (Lư Nhất Vũ) – Bích Phượng

A5. Lý con trâu (dân ca Nam Bộ) (Lư Nhất Vũ) – Nhất Sinh

A6. Lý con ngựa (dân ca Trung Bô) (Trần Hồng) – Đào Đức

A7. Lý con sáo Huế (Thừa Thiên) (Nguyễn Hữu Ba) – Kim Ngọc

A8. Lý chiều chiều (dân ca Nam Bộ) (Trần Kiết Tường) – Bích Phượng

A9. Dân ca ba miền (Lý cây đa – Quan họ Bắc Ninh) – Thanh Thanh

Lý thương nhau (dân ca Trung Bộ) + Lý cây còn – Ái Xuân

(Dân ca Nam Bộ) – Huyền Thanh

 

Mặt B

B1. Ông tơ hồng (Đỗ Nhuận) – Ái Xuân + Đào Đức

B2. Hò nện (dân ca miền Trung) – Nhất Sinh & tốp nam

B3. Ru con (dân ca Nam Bộ) – Thanh Hương

B4. Ngày hội KATÊ (dân ca Chàm) – Nhất Sinh & tốp nam

B5. Leo đèo (dân ca miền Trung) chỉnh biên Y Vân – tốp can am

B6. HƠVEN lên rẫy (Nguyễn Cường) – tốp ca nam nữ

B7. Ngựa ô thương nhớ (Trần Tiến) – Thanh Hương