Băng cassette đôi ngã đôi ta, Phát hành năm 1993

Băng cassette đôi ngã đôi ta, Phát hành năm 1993

Băng cassette đôi ngã đôi ta, Phát hành năm 1993

130.000

Nhãn băng: Băng nhạc video Sài Gòn

Thể loại: Nhạc Việt Nam

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành: 1993

Mô tả sản phẩm

Băng cassette đôi ngã đôi ta, Phát hành năm 1993

Băng cassette đôi ngã đôi ta, Phát hành năm 1993

Mặt A

A1. Quê hương một thuở mong chờ (Dzoãn Bình) – Ngọc Hải, Thạch Thảo

A2. Đôi ngã đôi ta (Trần Thiện Thanh) – Đình Văn

A3. Nỗi buồn hoa phượng (Thanh Sơn) – Ngọc Hải

A4. Mưa (Dzoãn Bình) – Ngọc Hải, Thạch Thảo

A5. Nắng lên xóm nghèo (Phạm Thế Mỹ) – Đình Văn – Hà Phương

Mặt B

B1. Gợi nhớ quê hương (Thanh Sơn) – Thùy Hương

B2. Con đò quê hương (Khánh Nhi) – Thạch Thảo

B3. Thương về miền đất lạnh (Hoài Linh) – Ngọc Hải – Thạch Thảo

B4. Chuyện ngày xưa (Giao Tiên) – Ngọc Hải – Thạch Thảo

B5. Chuyện đêm mưa (Minh Kỳ – Hoài Linh) – Đình Văn – Hà Phương