Băng cassette GÁNH CẢI TRẠNG NGUYÊN

Băng cassette GÁNH CẢI TRẠNG NGUYÊN

Băng cassette GÁNH CẢI TRẠNG NGUYÊN

1

Nhãn băng: General Normal

Thể loại: cải lương

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 1992

Browse Wishlist

Mô tả sản phẩm

Băng cassette GÁNH CẢI TRẠNG NGUYÊN

Tác giả: Huỳnh Thủ Trung – Đào Việt Anh

Ảnh bìa: Vũ Linh – Tài Linh

” Chú ý: Quý khách hãy tìm mua cho được băng thật: Âm thanh rõ, có hình nghệ sĩ in màu offset đẹp

Cấm: Thu, sang lại những bài hát trong cuộn băng này “

Băng cassette GÁNH CẢI TRẠNG NGUYÊN

VŨ LINH vai HOÀNG PHI HỌC

THANH TÒNG – THẦY TƯỚNG SỐ

TÀI LINH – HÀ TỐ NGA

THANH HẰNG – VƯƠNG BỘI NGỌC

THOẠI MỸ – TRƯƠNG MỸ CHI

TRƯỜNG SƠN – LƯƠNG TẤT ANH

HỮU CẢNH – VƯƠNG TUẤN VŨ

THANH LOAN – HOÀNG LÃO MẪU

XUÂN YẾN – VƯƠNG PHU NHÂN

BẠCH LONG – BÀNH TÔ HÀ

CHÍ BẢO – QUÁCH LƯƠNG BẰNG