BĂNG CASSETTE GIỌNG CA MỸ CHÂU

BĂNG CASSETTE GIỌNG CA MỸ CHÂU

BĂNG CASSETTE GIỌNG CA MỸ CHÂU

1

Nhãn băng: Sài Gòn Audio

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1989

Browse Wishlist

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE GIỌNG CA MỸ CHÂU

Side A

 1. Hoa nhớ thương ai
 2. Ai lên xứ hoa đào
 3. Đêm xuân nhớ chàng
 4. Đan áo cho chồng
 5. Được tin em lấy chồng
 6. Chuyện chúng mình

Side B

 1. Phạm Lãi biệt Tây Thi
 2. Tiếng hát người yêu
 3. Lá thư miền Trung
 4. Tâm sự Bàng Phi
 5. Nếu hai đứa mình
 6. Hòn Vọng Phu