Băng cassette Giọng ca Minh Cảnh, năm 1972 về trước

VN-MinhCanh-01

Băng cassette Giọng ca Minh Cảnh, năm 1972 về trước

1

Nhãn băng: Sài Gòn

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Giọng ca Minh Cảnh, năm 1972 về trước
Mặt A
A1. Võ Đông Sơ
Tác giả: Viễn Châu
A2. Trống loạn Thăng Long thành
Tác giả: Thu An
A3. Người mẹ mùa ly loạn
Tác giả: Viễn Châu
A4. Ly rượu đoàn viên
Tác giả: Thu An
A5. Tấm gương lịch sử
Tác giả: Châu Trần
A6. Trên đường lưu diễn
Tác giả: Viễn Châu

Mặt B
B1. Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài
Tác giả: Viễn Châu
B2. Nghĩa kim bằng
Tác giả: Quy Sắc
B3. Em bé đánh giày
Tác giả: Thu An
Nghệ sĩ: Minh Cảnh và Lệ Thủy
B4. Tôi yêu kẻ chẳng yêu tôi
Tác giả: Quy Sắc
B5. Cây trứng cá sau vườn
Tác giả: Quy Sắc
B6. Tô Võ chăn dê
Tác giả: Viễn Châu