BĂNG CASSETTE GIỌNG CA THANH NGA

BĂNG CASSETTE GIỌNG CA THANH NGA

BĂNG CASSETTE GIỌNG CA THANH NGA

200.000

Nhãn băng: Sài Gòn Audio

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: ?

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE GIỌNG CA THANH NGA

Mặt A

 1. Mưa rừng
  Tác giả: Viễn Châu
  Nghệ sĩ: Thanh Nga     
 2. Dưới bóng từ bi
  Tác giả: Viễn Châu
  Nghệ sĩ: Thanh Nga, Thanh Hải, Thanh Sơn, Nam Hùng, Minh Điền
 3. Người đánh đờn trên Bắc Mỹ Thuận
  Tác giả: Viễn Châu
  Nghệ sĩ: Thanh Nhàn
 4. Hồi chuông Thiên Mụ
  Tác giả: Viễn Châu
  Nghệ sĩ: Thanh Nga
 5. Hai lối mộng
  Tác giả: Viễn Châu
  Nghệ sĩ: Thanh Nga

Mặt B

 1. Tiếng còi trong sương đêm
  Tác giả: Viễn Châu
  Nghệ sĩ: Diệu Hiền
 2. Hòn vọng phu
  Tác giả: Viễn Châu
  Nghệ sĩ: Mỹ Châu
 3. Đêm tái ngộ
  Tác giả: Viễn Châu
  Nghệ sĩ: Mỹ Châu
 4. Tâm tình người chinh phụ
  Tác giả: Quy Sắc
  Nghệ sĩ: Diệu Hiền
 5. Đời chờ
  Tác giả: Viễn Châu
  Nghệ sĩ: Thanh Hương
 6. Trông chồng
  Tác giả: Quy Sắc
  Nghệ sĩ: Thanh Nga