Băng cassette hòa tấu, hòa tấu dân ca Việt Nam

Băng cassette hòa tấu, cassette tape

Băng cassette hòa tấu, hòa tấu dân ca Việt Nam

1

Nhãn băng: SaiGon audio

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette hòa tấu, hòa tấu dân ca Việt Nam

Băng cassette hòa tấu, phát hành năm 1993

Mặt A

A1. Lý ngựa ô (dân ca Nam Bộ)

A2. Lý quạ kêu (dân ca Nam Bộ)

A3. Lý qua cầu (Cao Văn Lý)

A4. Lý chiều chiều (dân ca Nam Bộ)

A5. Con chim manh manh (dân ca Nam Bộ)

A6. Lý cây bông (dân ca Nam Bộ)

A7. Lý cái trống chầu (dân ca Nam Bộ)

A8. Lý kéo chài (dân ca Nam Bộ)

A9. Lý con sáo Huế (dân ca Trị Thiên – Huế)

A10. Lý áo vá quang (dân ca Nam Bộ)

A11. Lý con ngựa (dân ca Trung Bộ)

A12. Mưa rơi (dân ca Xá – Tây Bắc)

A13. Inh lả ơi (dân ca Thái – Tây Bắc)

A14. Hò nện (dân ca Trung Bộ)

 

Mặt B

B1. Hát chèo thuyền (dân ca Bắc Bộ)

B2. Sang xuân

Sáng tác và biểu diễn đàn bầu: Phương Bảo

B3. Lý dâng rượu (dân ca Nam Trung Bộ)

B4. Khúc nhạc miềnTrung

Sáng tác: Xuân Khải

Độc tấu tì bà: Nguyễn Thị Thanh

B5. Lý bằng răng (dân ca Nam Bộ)

B6. Chim Pông Cle

Sáng tác: Nhật Lai

Biểu diễn sáo trúc: Thanh Trung

B7. Lý con trâu (dân ca Nam Bộ)

B8. Cung đàn đất nước

Sáng tác: Xuân Khải

Biểu diễn đàn bầu: Toàn Thắng

B9. Về quê lạ (dân ca Stiêng – Sông Bé)

B10. Suối đàn T’rưng

Sáng tác: Trần Đáng

Độc tấu đàn T’rưng: Hồ Nga