Băng cassette HOÀI LINH, KHÔN DẠI

Băng cassette HOÀI LINH, KHÔN DẠI, sân khấu hài

Băng cassette HOÀI LINH, KHÔN DẠI

1

Nhãn băng: UR

Thể loại: Hài Kịch

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành:

Mô tả sản phẩm

Băng cassette HOÀI LINH, KHÔN DẠI

Băng cassette HOÀI LINH, KHÔN DẠI

Sân khấu hài, Hoài Linh 14

  1. Khôn Dại – HOÀI LINH, CHÍ TÀI VÀ BẢO CHÂU
  2. Thằng Mắm Con Muối – HOÀI LINH, VIỆT HƯƠNG VÀ THANH HẰNG