Băng cassette Hồn ma cô giáo Nhạn

VN-04

Băng cassette Hồn ma cô giáo Nhạn

1

Nhãn băng: Sài Gòn

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Hồn ma cô giáo Nhạn

Tác giả: Thu An
-Nam nghệ sĩ:
Vũ Linh vai Du
Linh Tâm – Lãm
Lương Tuấn – Tài
Bảo Chung – Ông Chiêu
Hiếu Liêm – Ông Lịch
Hồng Tơ – Agogo
-Nữ nghệ sĩ:
Tài Linh vai Nhạn
Ngọc Hương – Bà Lịch
Ngọc Đáng – Dì Năm
Thanh Hằng – Lệ
Thoại Mỹ – Hường
Dạ Thảo – Bà Ba Đá
Trinh Trinh – Mai
-Ban Cổ nhạc:
Văn Giỏi: Ghi ta
Ba Tu: Kìm
Ngọc Tuấn: Tranh
-Tân nhạc: Trương Minh Châu