LAM TRƯỜNG, KHÔNG THỂ QUÊN EM, BẾN THÀNH AUDIO

BĂNG CASSETTE KHÔNG THỂ QUÊN EM

LAM TRƯỜNG, KHÔNG THỂ QUÊN EM, BẾN THÀNH AUDIO

120.000

Nhãn băng: Ben Thanh Audio – Video

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1997

Mô tả sản phẩm

LAM TRƯỜNG, KHÔNG THỂ QUÊN EM

CA SĨ LAM TRƯỜNG CÙNG CA SĨ PHƯƠNG THANH, KHÁNH DU

Side A

  1. Merry Christmas – LỜI VIỆT : LÊ HỰU HÀ – LAM TRƯỜNG
  2. Tình yêu chấp cánh – LỜI VIỆT : NGUYỄN NGỌC THIỆN – LAM TRƯỜNG, PHƯƠNG THANH
  3. Lời tình trong đêm – LỜI VIỆT : CHU MINH KÝ – LAM TRƯỜNG
  4. Tình lẫm lỡ – LỜI VIỆT : NGUYỄN NGỌC THIỆN – LAM TRƯỜNG, KHÁNH DU
  5. Tình bạn – LỜI VIỆT : LÊ HỰU HÀ – LAM TRƯỜNG

Side B

  1. Hoa xuân – LỜI VIỆT : CHU MINH KÝ – LAM TRƯỜNG
  2. Không thể quên em – LỜI VIỆT : LÊ HỰU HÀ – LAM TRƯỜNG
  3. Tình yêu bất tận  – LỜI VIỆT : LAM TRƯỜNG – LAM TRƯỜNG, PHƯƠNG THANH
  4. Em có biết chăng  – LỜI VIỆT : CHU MINH KÝ – LAM TRƯỜNG
  5. Hạ hồng – LỜI VIỆT : CHU MINH KÝ – LAM TRƯỜNG, KHÁNH DU