BĂNG CASSETTE MỸ LINH, CHIỀU XUÂN

BĂNG CASSETTE MỸ LINH, CHIỀU XUÂN

BĂNG CASSETTE MỸ LINH, CHIỀU XUÂN

1

Nhãn băng: Trung tâm Băng nhạc Trẻ

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 17-11-1997

Hết hàng

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE MỸ LINH, CHIỀU XUÂN

Mặt A

Bay vào ngày xanh – Mỹ Linh, Ngọc Châu, Bằng Kiều

Sáng tác: Dương Thụ

Trái tim không ngủ yên – Mỹ Linh, Bằng Kiều

Sáng tác: Thanh Tùng

Ru đời đi nhé – Mỹ Linh

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Nếu điều đó xảy ra – Mỹ Linh, Bằng Kiều

Sáng tác: Ngọc Châu

Tia nắng dưới mưa (Venus des abribus) – Mỹ Linh

Nhạc Pháp, lời Việt: Bảo Chấn

 

Mặt B

Một trời êm dịu – Mỹ Linh, Ngọc Châu, Bằng Kiều

Sáng tác: Dương Thụ

Chiều xuân – Mỹ Linh

Sáng tác: Ngọc Châu

Khi anh yêu em – Mỹ Linh, Bằng Kiều

Sáng tác: Vũ Quang Chung

Em đi bỏ mặc con đường – Mỹ Linh

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Giọt sương trên mi mắt – Mỹ Linh, Bằng Kiều

Sáng tác: Thanh Tùng