Băng cassette Mạnh Lệ Quân (Tái sanh duyên)

VN-02

Băng cassette Mạnh Lệ Quân (Tái sanh duyên)

1

Nhãn băng: Việt Nam

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Mạnh Lệ Quân (Tái sanh duyên)

Soạn giả: Loan Thảo
Với sự tham gia của các nghệ sĩ: Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Dũng Thanh Lâm, Hồng Nga, Thanh Thanh Hoa, Bích Hạnh, Văn Chung, Phi Thoàn, Ngọc Ẩn, Tám Vân, Hoài Mỹ