Băng cassette MẠNH QUỲNH, PHI NHUNG, 9 THÁNG QUÂN TRƯỜNG

Băng cassette MẠNH QUỲNH, PHI NHUNG

Băng cassette MẠNH QUỲNH, PHI NHUNG, 9 THÁNG QUÂN TRƯỜNG

1

Nhãn băng:

Thể loại: nhạc Việt Nam

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành:

Mô tả sản phẩm

Băng cassette MẠNH QUỲNH, PHI NHUNG, 9 THÁNG QUÂN TRƯỜNG

Băng cassette MẠNH QUỲNH, PHI NHUNG, 9 THÁNG QUÂN TRƯỜNG

Thể loại: nhạc Việt Nam

Side A:

A1. 9 Tháng Quân Trường

A2. Tình Thư Của Lính

A3. Sau Ngày Hành Quân

A4. Sương Lạnh Chiều Đông

A5. 24 Giờ Phép

A6. Thư Tình Em Gái Thành Đô

Side B:

B1. Dấu Chân Kỷ Niệm

B2. Một Mai Qua Mê

B3. Chuyến Xe Trong Đời

B4. Cõi Lòng Tôi

B5. Cánh Cò Ngày Xưa

B6. Chung Vầng Trăng Đợi