BĂNG CASSETTE NĂM CUNG CHÈO

BĂNG CASSETTE NĂM CUNG CHÈO

BĂNG CASSETTE NĂM CUNG CHÈO

1

Nhãn băng: Ho Guom Audio – Video

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 2000

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE NĂM CUNG CHÈO

Tracklist

Side A

 1. Tòng nhất nhì trung
 2. Trần tình
 3. Luyện năm cung
 4. Kế hạnh – Du kệ
 5. Via Huế – Xuông hời
 6. Dương xuân

Side B

 1. Quyên đề
 2. Xa lệch chênh
 3. Chinh phụ
 4. Đường trường tiếng đàn
 5. Con nhện giăng mùng
 6. Phủ nẩy