Băng cassette nhạc dân ca, dân ca Nghệ An, Tiến Dũng, Lệ Thanh

Băng cassette nhạc dân ca

Băng cassette nhạc dân ca, dân ca Nghệ An, Tiến Dũng, Lệ Thanh

1

Nhãn băng: ‎Dihavina

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette nhạc dân ca, dân ca Nghệ An, Tiến Dũng, Lệ Thanh

Băng cassette nhạc dân ca

Mặt A

A1. Làn khuyên

Một lòng anh đợi – Tiến Dũng

A2. Phát triển ví dặm (Nguyễn Trung Phong)

Giận mà thương – Lệ Thanh

A3. Ru – xẩm thương

Thập âm phu mẫu – Lệ Thanh

A4. Hò bơi thuyền

Thuyền với bến – Tiến Dũng – Lệ Thanh

A5. Lẩy kiều – xẩm chợ

Xứ nghệ quê ta – Tiến Dũng

A6. Ví đò đưa sông Lam

Bạn tình ơi – Lệ Thanh

 

Mặt B

B1. Dặm xẩm – Dặm cửa quyền

Kể chuyện ngày xưa – Lệ Thanh

B2. Ví đò đưa

Đi tìm người thương – Tiến Dũng- Lệ Thanh

B3. Hò – Dặm kể – Dặm nối

Nhất tâm đợi bạn – Tiến Dũng

B4. Hò ví

Thử lòng chung thủy – Lệ Thanh – Tiến Dũng

B5. Hò khoan đi đường

Nhắn bạn – Tiến Dũng – Lệ Thanh