Băng cassette Quang Dũng, Anh sẽ đến…Giấc mơ buồn

Băng cassette Quang Dũng

Băng cassette Quang Dũng, Anh sẽ đến…Giấc mơ buồn

1

Nhãn băng: Bến Thành audio

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Quang Dũng, Anh sẽ đến…Giấc mơ buồn

Băng cassette Quang Dũng, phát hành năm 2002

Tracklist

Mặt A

A1. Đêm thấy ta là thác đổ

Trịnh Công Sơn

A2. Còn mãi nơi đây

Quốc Dũng

A3. Giấc mơ buồn

Lê Quang

A4. Người đi như nắng phai

Quốc Bảo

A5. Người qua bóng tối

Lê Quang

 

Mặt B

B1. Chiếc lá thu phai

Trịnh Công Sơn

B2. Anh sẽ đến

Sỹ Đan

B3. Hoài cảm

Cung Tiến

B4. Tìm bóng

Lã Văn Cường

B5. Một dại khờ, một tôi

Phú Quang, thơ Ng.Trọng Tạo