Băng cassette NHỮ MINH MINH CÔNG CHÚA

Băng cassette NHỮ MINH MINH CÔNG CHÚA

Băng cassette NHỮ MINH MINH CÔNG CHÚA

1

Nhãn băng: Việt Nam

Thể loại: Cải lương, tuồng cổ

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 14.03.1992

Hết hàng

Mô tả sản phẩm

Băng cassette NHỮ MINH MINH CÔNG CHÚA

(Nặng gánh giang sơn)

Băng cassette NHỮ MINH MINH CÔNG CHÚA

Soạn giả: THANH TÒNG

Diễn viên: VŨ LINH – LỆ THỦY – NGỌC HUYỀN – THANH TÒNG – HỮU CẢNH – TRƯỜNG SƠN – THẢO NGUYÊN – THANH LOAN – CHÍ LINH – CHÍ BẢO

Hân hạnh giới thiệu:

  1. HUYỀN THOẠI MẸ (Châu Thanh – Phượng Hằng v.v…)
  2. SỞ VÂN CƯỚI VỢ
  3. TIẾT GIAO ĐOẠT NGỌC
  4. NGƯỜI TRAI SA MẠC
  5. THẤT TINH MAI (Vũ Linh – Tài Linh – Bảo Quốc v.v…)

Cấm thu sang lại những bài hát trong cuốn băng này.