GREATEST HIT’S ASIA ’97, VOL. 1, NỖI SẦU CHƯA VƠI

BĂNG CASSETTE NỖI SẦU CHƯA VƠI

GREATEST HIT’S ASIA ’97, VOL. 1, NỖI SẦU CHƯA VƠI

120.000

Nhãn băng: VAFACO

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1997

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE

GREATEST HIT’S ASIA ’97, VOL. 1, NỖI SẦU CHƯA VƠI

Side A

  1. Yêu anh mãi mãi (Lời Việt: Quang Huy) – Tam ca Áo Trắng
  2. Tình đầu chưa nguôi (Lời Việt: Quang Huy) – Anh Đức
  3. Hoài mong (Lời Việt: Trùng Dương) – Đỗ Quang
  4. Nỗi sầu chưa vơi (Lời Việt: Trùng Dương) – Minh Tuyết
  5. Thần điêu đại hiệp (Lời Việt: Đỗ Quang) – Khánh Du, A Dìn

Side B

  1. Thật lỏng yêu mẹ (Lời Việt: Phương Uyên) – Ba Con Mèo
  2. Dâng tình (Lời Việt: Đỗ Quang) – Mỹ Linh, Lam Trường
  3. Cô đơn (Lời Việt: Đỗ Quang) – Đỗ Quang, A Dìn
  4. Lòng vẫn đợi mong (Lời Việt: Quang Huy) – Anh Đức
  5. Đến với tương lai (Lời Việt: Hữu Thành) – Lam Trường