GREATEST HIT’S ASIA ’97, VOL. 1, NỖI SẦU CHƯA VƠI

Xem giỏ hàng “Bộ 4 băng cassette Led Zeppelin có sách kèm theo” đã được thêm vào giỏ hàng.
BĂNG CASSETTE NỖI SẦU CHƯA VƠI

GREATEST HIT’S ASIA ’97, VOL. 1, NỖI SẦU CHƯA VƠI

120.000

Nhãn băng: VAFACO

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1997

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE

GREATEST HIT’S ASIA ’97, VOL. 1, NỖI SẦU CHƯA VƠI

Side A

  1. Yêu anh mãi mãi (Lời Việt: Quang Huy) – Tam ca Áo Trắng
  2. Tình đầu chưa nguôi (Lời Việt: Quang Huy) – Anh Đức
  3. Hoài mong (Lời Việt: Trùng Dương) – Đỗ Quang
  4. Nỗi sầu chưa vơi (Lời Việt: Trùng Dương) – Minh Tuyết
  5. Thần điêu đại hiệp (Lời Việt: Đỗ Quang) – Khánh Du, A Dìn

Side B

  1. Thật lỏng yêu mẹ (Lời Việt: Phương Uyên) – Ba Con Mèo
  2. Dâng tình (Lời Việt: Đỗ Quang) – Mỹ Linh, Lam Trường
  3. Cô đơn (Lời Việt: Đỗ Quang) – Đỗ Quang, A Dìn
  4. Lòng vẫn đợi mong (Lời Việt: Quang Huy) – Anh Đức
  5. Đến với tương lai (Lời Việt: Hữu Thành) – Lam Trường