Băng cassette SUỐI MƠ, Những tình khúc bất tử

Băng cassette SUỐI MƠ, Những tình khúc bất tử Năm phát hành 2003

Băng cassette SUỐI MƠ, Những tình khúc bất tử

1

Nhãn băng: Trùng Dương Audio

Thể loại: Nhạc Việt Nam

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 2003

Mô tả sản phẩm

Băng cassette SUỐI MƠ, Những tình khúc bất tử

Băng cassette SUỐI MƠ, Những tình khúc bất tử

Năm phát hành 2003

Mặt A:

  1. Dừng bước giang hồ (Hoàng Trọng) – Đoan Trang
  2. Ai về sông Tương (Thông Đạt) – Quang Dũng
  3. Làng tôi (Chung Quân) – Mỹ Hạnh
  4. Dư Âm (Nguyễn Văn Tý) – Quang Dũng
  5. Gái Xuân (Từ Vũ) – Thùy Dung

Mặt B:

  1. Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh) – Quang Minh
  2. Suối Mơ (Văn Cao) – Thu Giang
  3. Nhạc Sầu tương tư (Hoàng Trọng) – Mỹ Hạnh
  4. Nắng Chiều (Lê Trọng Nguyễn) – Thùy Dung
  5. Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) – Đoan Trang