Băng cassette tam ca đặc sắc, Phi Nhung, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, những ca khúc chọn lọc hay nhất

Băng cassette tam ca đặc sắc, Phi Nhung, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, những ca khúc chọn lọc hay nhất

Băng cassette tam ca đặc sắc, Phi Nhung, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, những ca khúc chọn lọc hay nhất

1

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette tam ca đặc sắc, Phi Nhung, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, những ca khúc chọn lọc hay nhất

Băng cassette tam ca đặc sắc, Phi Nhung, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh

Mặt A

A1. Ngày em đi – Phi Nhung

A2. Tôi vẫn nhớ – Mạnh Quỳnh

A3. Thôi rồi – Trường Vũ

A4. Sao em vô tình – Phi Nhung

A5. Em là tất cả – Mạnh Quỳnh

A6. Hoa tím ngày xưa – Phi Nhung

Mặt B

B1. Hoa tím ngày xưa – Mạnh Quỳnh

B2. Nhật ký hai đứa mình – Phi Nhung

B3. Thuyền hoa – Mạnh Quỳnh

B4. Đừng trách diêu bông– Phi Nhung

B5. Yêu trong nghịch cảnh – Trường Vũ

B6. Đoạn cuối tình yêu – Mạnh Quỳnh