TÂM SỰ LOÀI CHIM BIỂN, băng cải lương Việt Nam

Tâm Sự Loài Chim Biển

TÂM SỰ LOÀI CHIM BIỂN, băng cải lương Việt Nam

120.000

Nhãn băng: Viet Nam

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1995

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Tâm Sự Loài Chim Biển, băng cải lương Việt Nam, Vietnam cassette tape

Với các nghệ sĩ:

Mỹ Châu – Phượng Liên – Thanh Thanh Hoa – Minh Phụng – Dũng Thanh Lâm – Minh Vương – Hữu Phước

Sơ lược nội dung:

Bến Quỳnh Sa, một buổi chiều. Tên cướp biển Thạch Vũ neo thuyền chờ cướp xe hoa mà công tử Tô Ngã Giang Châu cho đến rước Thuỳ Dương, người hắn thầm yêu về phủ. Mưu định bất thảnh, vì sự can thiệp của Áo Vũ Cơ Hàn một kiếm sĩ lang bạt, bạn của Giang Châu. Đau xót thay, Thuỳ Dương lại là người yêu của Áo Vũ. Vì tình bằng hữu, Áo Vũ âm thầm đau khỗ, còn phải theo Giang Châu về phủ dự tiệc tân hôn. Nơi đây, chàng được Phương Đài, em gái của Giang Châu yêu chàng tha thiết, nhưng chàng vẫn dửng dưng.

Tô Ngã Giang Châu lên đường dẹp giặc ở biên thành giao Thuỳ Dương cho Áo Vũ Cơ Hàn. Thừa lúc quân binh bận đi dẹp loạn, Thạch Vũ kéo đội thảo khấu về cướp Thuỳ Dương lần nữa. nhưng lại them một lần chiến bại trước Áo Vũ Cơ Hàn và được chàng tha chết. Bọn gian thần muốn cướp ngoi Sứ Quân của Tô Ngã Giang Châu nhưng còn sợ tay gươm của Áo Vũ nên bày mưu cho Giang Châu nghi ngờ chàng và Thuỳ Dương thông gian, Giang Châu ra lệnh trói Áo Vũ Cơ Hàn bỏ xuống chiếc thuyền con thả trôi theo dòng nước. Thừa cơ hội đó gian thần Đạo Xuyên làm loạn cướp ngôi. Nhưng nhờ Thạch Vũ cứu được Áo Vũ Cơ Hàn, cả hai trở về kịp lúc tiêu diệt bọn phản thần. Mọi việc sáng tỏ, Giang Châu cho biết chàng và Thuỳ Dương chưa thực sự sống đời chồng vợ vì còn tang than phục và kết hợp cho hai kẻ yêu nhau.

Còn Thạch Vũ mang theo xác Thuý Oanh, người con gái vì yêu chàng mà hy sinh tánh mạng, lên thuyền về một trời xa. Loài Hải Âu đã trở về cùng biển cả.