Băng cassette Tân cổ đặc biệt, Màu xanh kỷ niệm

VN-08

Băng cassette Tân cổ đặc biệt, Màu xanh kỷ niệm

1

Nhãn băng: Rạng Đông

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Tân cổ đặc biệt, Màu xanh kỷ niệm

Tracklist
1. Màu xanh kỷ niệm (Hương Lan – Vũ Linh)
Tân nhạc: Hàn Ni – Thục Chương
Cổ nhạc: Trần Mộng Hoàng
2.Lặng thầm (Thanh Hằng – Trọng Phúc)
Tân nhạc: Thái An
Cổ nhạc: Thái Bình
3.Em về kẻo trời mưa (Hương Lan – Vũ Linh)
Tân nhạc: Anh Bằng
Cổ nhạc: Trần Mộng Hoàng
4. Mai em sang ngang (Chiêu Hùng – Hương Thủy)
Tân nhạc: Bảo Thu
Cổ nhạc: Trần Mộng Hoàng
5.Làm dâu xứ lạ (Hương Lan – Vũ Linh)
Tân nhạc: Vinh Sử
Cổ nhạc: Trần Mộng Hoàng
6.Sao chưa thấy hồi âm (Hương Lan – Vũ Linh)
Tân nhạc: Châu Kỳ
Cổ nhạc: Trần Mộng Hoàng
7. Xác pháo nhà ai (Thanh Tuấn)
Tân nhạc: Lê Dinh
Cổ nhạc: Nguyễn Liễu
8. Hai đứa giận nhau (Lệ Thủy – Minh Vương)
Tân nhạc: Hoài Linh
Cổ nhạc: Trần Mộng Hoàng
9.Chiều tàn trên sông Hương
Tân nhạc: Thế Hiển
Cổ nhạc: Thái Bình
10. Mùa hoa anh đào (Hương Lan – Vũ Linh)
Tân nhạc: Thanh Sơn
Cổ nhạc: Viễn Châu