Băng cassette TÂN CỔ TRÍCH ĐOẠN, Thính giả bình chọn Nghệ Sĩ 1997

Băng cassette TÂN CỔ TRÍCH ĐOẠN, Thính giả bình chọn Nghệ Sĩ 1997

Băng cassette TÂN CỔ TRÍCH ĐOẠN, Thính giả bình chọn Nghệ Sĩ 1997

1

Nhãn băng: Master

Thể loại: Cải lương

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 1997

Mô tả sản phẩm

Băng cassette TÂN CỔ TRÍCH ĐOẠN, Thính giả bình chọn Nghệ Sĩ 1997

Băng cassette TÂN CỔ TRÍCH ĐOẠN, Thính giả bình chọn Nghệ Sĩ 1997

  1. TRẢ LẠI THỜI GIAN (Tân nhạc: Thanh Sơn – Cổ nhạc: Hoàng Vũ) – Vũ Linh – Phượng Liên
  2. NGÕ HẸP ĐỜI NGƯỜI (Soạn giả: Hoàng Song Việt) – Vũ Linh – Tài Linh
  3. NGĂN CÁCH (Tân nhạc: Y Vân – Cổ nhạc: Huỳnh Vũ) – Vũ Luân – Cẩm Tiên
  4. AI CHO TÔI TÌNH YÊU (Tân nhạc: Trúc Phương – Cổ nhạc: Viễn Châu) – Minh Vương – Lệ Thủy
  5. SƯƠNG LẠNH THÁP CÔ ĐƠN (Soạn giả: Thiếu Linh – Thành Phát) – Châu Thanh – Lệ Thủy – Út Bạch Lan – Thanh Sang
  6. SAO CHƯA THẤY HỒI ÂM (Tân nhạc: Châu Kỳ – Cổ nhạc: Huỳnh Vũ) – Út Bạch Lan
  7. TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG (Tân nhạc: Trần Thiện Thanh – Cổ nhạc: Huỳnh Vũ) – Kim Tử Long – Phương Hồng Thúy
  8. HẠ THƯƠNG (Tân nhạc: Hàn Châu – Cổ nhạc: Huỳnh Vũ) – Vũ Linh – Mỹ Châu
  9. RU NỬA VẦNG TRĂNG (Soạn giả: Hoàng Song Việt) – Vũ Linh – Ngọc Huyền