Băng cassette Tân cổ LÝ THÁI SƠN, NGUYÊN KHA

Băng cassette Tân cổ LÝ THÁI SƠN, NGUYÊN KHA

Băng cassette Tân cổ LÝ THÁI SƠN, NGUYÊN KHA

1

Nhãn băng: GMC

Thể loại: Tân Cổ

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành:

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Tân cổ LÝ THÁI SƠN, NGUYÊN KHA

Băng cassette Tân cổ LÝ THÁI SƠN, NGUYÊN KHA

 

  1. TÌNH CA BIÊN GIỚI 1 – Lý Thái Sơn
  2. TÌNH CA BIÊN GIỚI 2 – Lý Thái Sơn
  3. TÂM SỰ LOÀI CHIM BIỂN – Lý Thái Sơn
  4. CẢI LƯƠNG: KHÁCH SẠN HÀO HAO – Lý Thái Sơn
  5. MÙA HOA ĐÀO – Nguyễn Kha
  6. CHIẾN CÔNG THẦM LẶNG – Nguyễn Kha
  7. TÌNH YÊU VÀ GIỌT NƯỚC MẮT – Nguyễn Kha
  8. EM ĐI CHÙA HƯƠNG – Ngọc Vũ, Chế Thiện
  9. TÂM TÌNH CON GÁI – Thanh Ngân
  10. CON CÒ TRẮNG – Trọng Phúc