Băng cassette Tấu hài CON BẢY ĐƯA ĐÒ

Băng cassette Tấu hài CON BẢY ĐƯA ĐÒ

Băng cassette Tấu hài CON BẢY ĐƯA ĐÒ

100.000

Nhãn băng: VietNam

Thể loại: Hài, kịch

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành: 06.10.1999

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Tấu hài CON BẢY ĐƯA ĐÒ

Băng cassette Tấu hài CON BẢY ĐƯA ĐÒ

 

  1. DUYÊN “ CỨNG CẠY”

Tác giả: Viễn Châu

Minh Nhí – Hồng Nga – Hữu Nghĩa – Bảo Châu

  1. BÀ SUI LỠ BỘ

Tác giả: Viễn Châu

Bảo Chung – Minh Nhí – Hồng Vân – Hồng Nga – Hữu Nghĩa – Bảo Châu

  1. TUI HẠI TAO

Tác giả: Thạch Tuyền – Chí Mai

Bảo Quốc – Hồng Vân – Hồng Nga – Lê Vũ Cầu – Việt Anh