Băng cassette Tấu hài CỘT CHÈO

Băng cassette Tấu hài CỘT CHÈO

Băng cassette Tấu hài CỘT CHÈO

1

Nhãn băng: VietNam

Thể loại: Hài, kịch

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành: 06.12.2000

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Tấu hài CỘT CHÈO

Băng cassette Tấu hài CỘT CHÈO
Lưu ý: Băng nhựa có chữ viết bút lông chủ đề băng (nhìn ảnh)

  1. CỘT CHÈO

Tác giả : Vũ Quang

Hồng Vân – Mai Sơn – Anh Vũ – Phương Dung

  1. TƯỞNG CỎ NON… NHẦM CỎ ĐẮNG

Tác giả : Xuân Giang

Bảo Chung – Thanh Hằng – Kiều Oanh

  1. CẦM CHẮC… CHẮC CẦM

Tác giả: Xuân Giang

Bảo Chung – Thanh Hằng – Kiều Oanh