Băng cassette Tấu hài VĂN CHUNG NHỚ QUÊ

Băng cassette Tấu hài VĂN CHUNG NHỚ QUÊ

Băng cassette Tấu hài VĂN CHUNG NHỚ QUÊ

1

Nhãn băng: VietNam

Thể loại: Hài, kịch

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành: 01.07.1999

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Tấu hài VĂN CHUNG NHỚ QUÊ

Băng cassette Tấu hài VĂN CHUNG NHỚ QUÊ

Tác giả: THẠCH TUYỀN

 

  1. VĂN CHUNG VỀ QUÊ

Văn Chung – Bảo Quốc – Hồng Nga – Kim Ngọc – Kiều Mai Lý – Kiều Oanh – Tấn Beo – Thoại Mỹ

  1. THỜI TRANG MÔ ĐEN TƯƠI MÁT

Văn Chung – Thanh Hằng – Hồng Nga – Kiều Oanh – Tấn Beo- Phú Quý

  1. THỜI TRANG MÔ ĐEN CÁI BANG

Văn Chung – Bảo Chung – Hồng Nga

  1. BẮT GHEN CHÀNG RỂ

Văn Chung – Hồng Nga – Bảo Quốc – Kiều Oanh – Tấn Beo