Băng cassette THÀNH LONG, CAO DUY, KHẮC DŨNG, BIỂN NHỚ

Băng cassette THÀNH LONG, CAO DUY, KHẮC DŨNG, BIỂN NHỚ

Băng cassette THÀNH LONG, CAO DUY, KHẮC DŨNG, BIỂN NHỚ

1

Nhãn băng: Bến Thành Audio

Thể loại: Nhạc Việt Nam

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành: 1995

Mô tả sản phẩm

Băng cassette THÀNH LONG, CAO DUY, KHẮC DŨNG, BIỂN NHỚ

Băng cassette THÀNH LONG, CAO DUY, KHẮC DŨNG, BIỂN NHỚ

 

Side A:

A1. NGÓN ÚT TRÁI TIM – KHẮC DŨNG

A2. NGỨA CỔ HÓT CHƠI – CAO DUY, HOÀNG KIM

A3.CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG – THANH LONG

A4. GÃ SI TÌNH RONG RÊU – CAO DUY

A5. AI VỀ SÔNG TƯƠNG – THANH LONG

Side B:

B1. ÁO LỤA HÀ ĐÔNG – KHẮC DŨNG

B2. KẺ ĐAU TÌNH – CAO DUY

B3. THU HÁT CHO NGƯỜI – THANH LONG

B4. EM MÃI LÀ NIỀM ĐAU – KHẮC DŨNG

B5. BIỂN NHỚ – CAO DUY, HOÀNG KIM