Băng cassette THANH NAM, Tếu 21

Băng cassette THANH NAM, Tếu 21

Băng cassette THANH NAM, Tếu 21

1

Nhãn băng: VietNam

Thể loại: Hài, kịch

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành: 22.11.1997

Mô tả sản phẩm

Băng cassette THANH NAM, Tếu 21

Băng cassette THANH NAM, Tếu 21

(CHA HẠI CON RỒI)

Lưu ý: Băng nhựa có chữ viết bút lông chủ đề băng (nhìn ảnh)

  1. MỘNG MINH TINH

Tác giả: Thế Châu

Thanh Nam, Hồng Tơ, Thanh Hằng

  1. CỠI RỒNG RỒNG CỠI

Tác giả: Thu An

Thanh Nam, Hồng Vân, Hồng Tơ

  1. CHA HẠI CON RỒI

Tác giả: Thu An

Thanh Nam, Hồng Vân, Hồng Tơ

  1. ĐỒNG TỊCH ĐỒNG SÀNG

Tác giả: Thu An

Thanh Nam, Hồng Tơ, Thanh Hằng