Băng cassette THẬP SƯ ĐẠI PHỦ

Băng cassette THẬP SƯ ĐẠI PHỦ

Băng cassette THẬP SƯ ĐẠI PHỦ

1

Nhãn băng: Việt Nam

Thể loại: Cải lương, tuồng cổ

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Phát hành: 09.03.1993

Mô tả sản phẩm

Băng cassette THẬP SƯ ĐẠI PHỦ

Băng cassette THẬP SƯ ĐẠI PHỦ

 

Tác giả: BẠCH MAI

Diễn viên:

VŨ LINH vai Tú Tài Hưu Lương

NGỌC HUYỀN – Bạch Giáng Tiên, Hữu Nhân

THANH THANH TÂM – Liên Hoa Tiên

ĐỨC LỢI – Hưu Sinh

BẠCH MAI – Cô gái bán tơ

CHÍ LINH – Nhị Lang Thần Dương Tiễn

VÂN HÀ – Hồng Nương Tiên

HỒNG NHUNG – Mẫu Đơn Tiên

BẠCH LAN – Hữu Phùng

MINH LONG – Vua

LINH CHÂU – Thập Sư Đại Phủ

Chú ý: Băng cassette Việt nam thiệt có hiệu GENERAL in trên vỏ và đầu băng.