Băng cassette Thơ tình Thục Nguyên, ngại

Băng cassette Thơ tình Thục Nguyên, ngại,

Băng cassette Thơ tình Thục Nguyên, ngại

100.000

Nhãn băng: Lạc Hồng

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Thơ tình Thục Nguyên, ngại

Băng cassette Thơ tình Thục Nguyên, ngại

Phát năm năm 2001

Qua những giọng ngâm được ưa chuộng nhất: Bích Ngọc, Minh Tiến, Đài Trang, Đoàn Yến Linh

Mặt A

A1. Nụ hôn đầu – Bích Ngọc

A2. Ngại – Minh Tiến

A3. Gió ơi – Đài Trang

A4. Chút gì để nhớ – Bích Ngọc

A5. Nhớ Quy Nhơn – Minh Tiến, Đoàn Yến Linh

A6. Trách – Đài Trang

A7. Ta về với đất – Bích Ngọc

 

Mặt B

B1. Kỷ niệm – Minh Tiến

B2. Bông hồng nhỏ – Minh Tiến

B3. Đau – Đài Trang

B4. Uống trăng – Đoàn Yến Linh

B5. Lời cuối – Bích Ngọc

B6. Đợi – Minh Tiến

B7. Nửa khúc tâm ca – Đài Trang, Đoàn Yến Linh

B8. Em và thơ anh – Bích Ngọc