Băng cassette THU HIỀN, ĐÌNH VĂN, CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG

Băng cassette THU HIỀN, ĐÌNH VĂN, CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG

Băng cassette THU HIỀN, ĐÌNH VĂN, CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG

1

Nhãn băng: Thất Sơn Audio

Thể loại: Nhạc Việt Nam

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành: 1995

Mô tả sản phẩm

Băng cassette THU HIỀN, ĐÌNH VĂN, CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG

Băng cassette THU HIỀN, ĐÌNH VĂN, CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG

 

Side A:

A1. LỐI CŨ EM VỀ – THU HIỀN

A2. TÌNH XƯA – ĐÌNH VĂN

A3. TIỄN BIỆT –  THU HIỀN

A4. ĐIỀU CHƯA NÓI – ĐÌNH VĂN

A5. TRẢ NHAU NGÀY THÁNG CŨ – THU HIỀN

Side B:

B1. HOÀNG HÔN MÀU TÍM – ĐÌNH VĂN

B2. CHUYỆN TÌNH LÁ ĐIÊU BÔNG – THU HIỀN

B3. ĐỪNG TRÁCH ĐIÊU BÔNG – ĐÌNH VĂN

B4. LỜI NGƯỜI RA ĐI – THU HIỀN

B5. BÊN CẦU NGÓ MONG – ĐÌNH VĂN