BĂNG CASSETTE TIẾNG HÁT ÁNH TUYẾT, CUNG ĐÀN XƯA

Băng cassette Tiếng hát Ánh Tuyết, Cung Đàn Xưa

BĂNG CASSETTE TIẾNG HÁT ÁNH TUYẾT, CUNG ĐÀN XƯA

160.000

Nhãn băng: Trung tâm Băng nhạc Trẻ

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1994

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE TIẾNG HÁT ÁNH TUYẾT, CUNG ĐÀN XƯA

Side A:

A1. Xuân và tuổi trẻ – LA HỐI

A2. Đêm tàn bến Ngự – DƯƠNG THIỆU TƯỚC

A3. Bóng chiều xưa – DƯƠNG THIỆU TƯỚC

A4. Ai về sông Tương – THÔNG ĐẠT

A5. Nụ cười sơn cước – TÔ HẢI

Side B:

B1. Ai lên xứ hoa đào – HOÀNG NGUYÊN

B2. Ngọc Lan – DƯƠNG THIỆU TƯỚC

B3. Sơn nữ ca – TRẦN HOÀN

B4. Buồn tan thu – VĂN CAO

B5. Cung đàn xưa – VĂN CAO