BĂNG CASSETTE TIẾNG HÁT TẤN TÀI 2, DẬP TẮT LỬA LÒNG

VN-TanTai-01

BĂNG CASSETTE TIẾNG HÁT TẤN TÀI 2, DẬP TẮT LỬA LÒNG

1

Nhãn băng: Việt Nam

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Tiếng hát Tấn Tài 2, Dập tắt lửa lòng

Cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ: Tấn Tài, Út Trà Ôn, Minh Phụng, Mỹ Châu, Phượng Liên, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Hồng Nga, Văn Hường
Mặt A
A1. Dập tắt lửa lòng
Tác giả: Viễn Châu
Tấn Tài, Minh Phụng, Ngọc Giàu, Hồng Nga
A2. Hai mối tuyệt tình
Tác giả: Loan Thảo
Tấn Tài, Bạch Tuyết
A3. Đà Lạt trăng mờ
Tác giả: Viễn Châu

Mặt B
B1. Người đẹp Trữ La Thôn
Tác giả: Viễn Châu, Thể Hà Vân
Út Trà Ôn, Tấn Tài, Minh Phụng, Mỹ Châu, Văn Hường
B2. Chiều đưa tiễn
Tác giả: Viễn Châu
B3. Giòng suối tương tư
Tác giả: Viễn Châu, Thể Hà Vân
Tấn Tài, Phượng Liên