Băng cassette Tình khúc Trần Tiến, Tạm biệt chim én

Băng cassette Tình khúc Trần Tiến, Tạm biệt chim én

Băng cassette Tình khúc Trần Tiến, Tạm biệt chim én

1

Nhãn băng: HSD

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Tình khúc Trần Tiến, Tạm biệt chim én

Băng cassette Tình khúc Trần Tiến, Tạm biệt chim én

Phát năm năm 1996

Mặt A

A1. Mặt trời bé con – Tam ca áo trắng

A2. Vết chân tròn trên cát – Trần Đức

A3. Tùy hứng lý qua cầu – Nhất Sinh

A4. Sao em nỡ vội lấy chồng – Phương Thảo – Ngọc Lễ

A5. Tạm biệt chim én – Nhật Hào

 

Mặt B

B1. Ngọn lửa cao nguyên – Phương Thanh

B2. Chiếc vòng cầu hôn – Hoàng Đỉnh

B3. Cô bé vô tư – Hồng Nhung

B4. Tùy hứng lý ngựa ô – Ngọc Ánh

B5. Tóc gió thôi bay – Tam ca áo trắng