Băng cassette Tình Thúc Giạ, qua những câu hò trên sông Hương, với giọng hò Tôn Nữ Hỷ Khương

Băng cassette Tình Thúc Giạ, qua những câu hò trên sông Hương

Băng cassette Tình Thúc Giạ, qua những câu hò trên sông Hương, với giọng hò Tôn Nữ Hỷ Khương

1

Nhãn băng: Trùng Dương  audio

Số lượng: 1 Cassette

Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Tình Thúc Giạ, qua những câu hò trên sông Hương, với giọng hò Tôn Nữ Hỷ Khương

Băng cassette Tình Thúc Giạ

Phát hành năm 2000

Sáo trúc, đàn bầu: NSƯT. Đinh Thìn

Đàn tranh, tỳ bà: Nhạc sĩ Vĩnh Tuấn

Đàn nhị: Nhạc sĩ Trần Bộ

Đọc lời hò: Hoàng Anh

Đọc lời bình: Phương Thảo

 

Mặt A

A1. Trước bến Văn Lâu

A2. Một vũng nước trong

A3. Bên chợ Đông Ba

A4. Nước chảy xuôi

 

Mặt B

B1. Nước đầu cầu

B2. Cánh chuồng chuồng

B3. Tiếng hát ngư ông

B4. Biết ở đâu

B5. Ướt áo xanh