Băng cassette Trần Tiến Tự Họa, Chuyện Phố Bên Sông

Băng cassette Trần Tiến Tự Họa, Chuyện Phố Bên Sông, 10 tình khúc

Băng cassette Trần Tiến Tự Họa, Chuyện Phố Bên Sông

1

Nhãn băng: Master Digital

Thể loại: Nhạc Việt Nam

Số lượng: 1 băng cassette

Tình trạng: rất tốt (VG+)

Phát hành: 1999

Mô tả sản phẩm

Băng cassette Trần Tiến Tự Họa, Chuyện Phố Bên Sông

Băng cassette Trần Tiến Tự Họa, Chuyện Phố Bên Sông

10 tình khúc, tự truyện Trần Tiến

  1. Dòng sông mùa thu – Trần Thu Hà 44
  2. Vô tình – Trần Thu Hà
  3. Nhớ những dáng hoa – Tác giả 07
  4. Em vẫn như xưa – Trần Thu Hà 20
  5. Mùa thu trắng – Trần Thu Hà 15
  6. Về đi em – Tác giả 40
  7. Tóc gió thôi bay – Trần Thu Hà 51
  8. Chim sẻ tóc xù – Tác giả 14
  9. Phố nghèo – Trân Thu Hà
  10. Người thích tình ca – Tác giả